top of page
herbs and spices

पोषक तत्वे

पोषण अहवाल - अधिकृत प्रयोगशाळेमार्फत सर्व उत्पादने तपासण्यात आली आहेत.

File Name

Description

Size

View

लॅब टेस्टिंग रिपोर्ट - मुखवास

Mukhavas is tested for its nutritional values in lab.

881 KB

लॅब टेस्टिंग रिपोर्ट - पाचक

Pachak is tested for its nutritional values in lab.

887 KB

लॅब टेस्टिंग रिपोर्ट - चहा मसाला मिक्स

Tea Masala Mix is tested for its nutritional values in lab.

876 KB

bottom of page